◆ ◆ ◆ STUDIODAY MAJORSTUA OG RØA ER 20 ÅR I 2025! ◆ ◆ ◆