◆ ◆ ◆ STUDIODAY MAJORSTUA OG RØA ER 20 ÅR I 2025! ◆ ◆ ◆

Følger du med på slankeprogrammene på TV?

For å få optimale resultater har Studio Day satt sammen et team som består av Norges mest anerkjente/benyttede terapeuter på de ulike feltene innen trening, ernæring, psykologi og motivasjon.

Hos Studioday setter vi begrepet ‘tverrfaglig samarbeid’ ut i praksis.

Vi samarbeider på tvers innen områdene trening, behandling, ernæring og medisin og vi hjelper til med alt av utfordringer, problemer og målinger/testing innen helsefaget.