STUDIODAY er 20 år i 2025!

Martin Siksjø Brevig

Min interesse for trening ledet til en bachelor i bevegelsesvitenskap på NTNU. Med mye spennende erfaring og ny kunnskap startet jeg på Master i “exercise physiology” også på NTNU. Det var her den virkelige forståelsen for fagfeltet kom og den dypere interessen for forskning og optimalisering av trening. Ikke alle trenger å ta en master innen trening, men det gir meg et fint perspektiv og innfallsvinkel til mange vanlige og mindre vanlige utfordringer innen helse og prestasjon. Nå tar jeg en bachelor i ernæring ved Oslo nye høyskole som gir et innblikk inn i et annet viktig fagfelt knyttet til kropp og helse. Jeg har opparbeidet meg flere års erfaring i bransjen og vet jeg kan hjelpe deg.

Hos Studioday setter vi begrepet ‘tverrfaglig samarbeid’ ut i praksis.

Vi samarbeider på tvers innen områdene trening, behandling, ernæring og medisin og vi hjelper til med alt av utfordringer, problemer og målinger/testing innen helsefaget.